Côr Tŷ Tawe

HWYL HAF

Dathlodd Côr Ty Tawe yr haf gyda noson o ganu, mefus a theisennau blasus ar Orffennaf 5. Bydd y côr yn ailgychwyn nos Fercher, Medi 6 am 7.  Croeso i aelodau newydd.

Triawd

Triawd

enid a mari helen ac eraill JOhn linda tair IMG_3386 IMG_3387 IMG_3391

DIDDANU YN LLANDEILOFERWALLT

Guto'n cadeirio

Guto’n cadeirio

Helen a'r parti merched

Helen a’r parti merched

Ddwy noson cyn Alban Hefin, bu Côr Ty Tawe’n difyrru Cymdeithas Gymraeg Llandeilorwerwallt gyda detholiad o ganeuon.  Cqnwyd rhai o ffefrynnau’r côr, gan gynnwys Cadwyn o Alawon gan John Evans, y cyfeilydd, a chanwyd rhai caneuon newydd.  Ymysg y rhain roedd Trysor o Ddawn, cadwyn o pedair o ganeuon Ryan Davies wedi’u trefnu’n arbennig i’r côr gan Meirion Jones. Canodd Helen Gibbon, yr arweinydd, ddwy gân yn wych iawn.

img_2694 img_2695 img_2696 img_2697

SWYDDOGION

Etholwyd swyddogion  yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol y côr:

Cadeirydd: Sali Wyn ; Is-Gadeirydd: David Williams; Trysorydd: Bill Gannon; Is-drysorydd: Catrin Alun; Ysgrifennydd: Jenny Bickerstaff; Ysgrifennydd cynorthwyol: Helen Evans; Marchnata a gwefan: Heini Gruffudd; Llyfrgellydd: Bill Gannon

 Mae ymarferion nos Fercher yn cychwyn am 7, yn Nhy Tawe. Croeso i aelodau newydd. Trefnir clyweliad byr efallai. Cysylltwch ag un o’r swyddogion.

RY’N NI’N EDRYCH MLAEN AT GLYWED ‘DA CHI.

(For information in English, please click on the ‘English’ page.)
(llun y pennawd: Lluniau Llwyfan; gwefan: lluniaullwyfan.com)