Monthly Archives: Gorffennaf 2008

Piano symudol

Mae piano Roland symudol newydd at ddefnydd y côr.  Rydyn ni felly’n gallu cynnal cyngerddau mewn unrhyw neuadd neu leoliad sydd heb biano. 

Mae croeso ichi gysylltu â ni os ydych chi’n trefnu cyngerdd lle nad oes piano neu organ.