Monthly Archives: Mai 2010

Cawl a Chân

CAWL A CHAN YN NHY TAWE

Y côr yn Nhy Tawe

Cynhaliwyd noson lwyddiannus iawn i ddathlu Gwyl Ddewi Sul, Chwefror 28.  Daeth llond neuadd i fwynhau cawl blasus a baratowyd gan aelodau’r côr ac i glywed y côr yn canu nifer o ganeuon o’i rhaglen newydd