Monthly Archives: Ionawr 2011

Hanes y Côr

Hanes y côr

Sefydlwyd Côr Tŷ Tawe yn 1990 yn gôr pedwar llais i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Abertawe a’r cylch. (Tŷ Tawe yw canolfan Gymraeg Abertawe.)

Helen Gibbon, athrawes o Gapel Dewi, yw arweinydd y côr. Mae hi wedi ennill y wobr gyntaf ar ganu soprano bedair gwaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Ei chefnder, John Evans, a fu’n athro chwythbrennau, yw cyfeilydd y côr.

Mae’r côr yn canu amrywiaeth o alawon gwerin, emynau a chaneuon modern a darnau clasurol.  Cychwynnodd y côr yn gôr i bobl ifanc, ac mae’n dal i roi lle amlwg i’r aelodau iau.  Mae’r côr wedi codi arian i sawl cronfa elusennol, gan gynnwys cronfa goffa Sera Leyshon a oedd yn aelod o’r côr, a chronfa Yogi, o’r Bala.

Mae’r côr yn croesawu aelodau newydd: cysylltwch os ydych chi’n gallu canu – mae’r manylion cyswllt yn yr adran ‘Cysylltu’ > ‘Ymuno’.

Mae’r côr hefyd yn croesawu ceisiadau ar gyfer cyngherddau: mae’r manylion yn yr adran ‘Cysylltu’ > ‘Trefnu cyngerdd?’

Bu’r côr yn cynnal cyngherddau ledled de Cymru, ac enillodd y gystadleuaeth i gorau bach yng Ngŵyl Ban-Geltaidd Iwerddon bedair gwaith.

Teithiau tramor

Taith i Gdansk, Gwlad Pwyl, oedd uchafbwynt 2009 i Côr Tŷ Tawe.  Aeth 22 o gantorion ar y daith, Ebrill 14-19, a chanu yn y Brifysgol yn Gdansk a hefyd yn un o eglwysi mawr y maestrefi.  Roedd y gwesty ger sgwâr Solidarnosc. Cafwyd cyfle i weld canol y dref a ailadeiladwyd yn gain ar ôl dinistr y rhyfel.  Mae rhagor am y daith hon i’w weld ar dudalen Hanes/Lluniau wefan.

Mae’r côr hefyd wedi teithio’n eang, gan gynnwys cyngherddau yn yr Almaen, Awstria, Gwlad Pŵyl, a Phrâg, lle y canodd mewn cyngherddau yn Eglwys St Nicolas, ar yr hen sgwâr, ac yn neuadd y dref, Nusle. Bu’r côr ar daith i Awstria a’r Almaen yn 2004 gyda chyngherddau yn eglwys gadeiriol Salzburg, Mondsee, Zell am See a Grafing ger Munich.

Yn 2005 teithiodd i Berlin a Wittenberg, ac yn 2007 bu’n canu yn eglwys gadeiriol Barcelona, eglwys abaty Montserrat ac eglwys St Pacia.

Elgar Morris

Elgar yn Gdansk

Trist yw gorfod cofnodi marwolaeth Elgar Morris, gwr Eleri a thad Elid ac Emyr, y tri ohonynt yn aelodau ffyddlon o’r côr. Roedd Elgar yn gefnogwr brwd, a mwynhaodd sawl taith dramor yng nghwmni’r côr. Fe’i cofir yn wr diymhongar, bonheddig, eang ei wybodaeth a’i ddiddordebau, ac fel hoff gyfaill aelodau’r côr.

Cyngerdd Bethel Sgeti

Cynhaliodd y côr gyngerdd lwyddiannus ym Methel Sgeti, nos Lun, Rhagfyr 1, i godi arian i Eisteddfod yr Urdd yn Abertawe.

Cafwyd eitemau gwych gan Gwenllian Llyr ar y Delyn, Eleri Gwilym a Helen Gibbon yn unawdwyr.  John oedd wrth y piano, a chanodd y côr ddetholiad o ganeuon Cymraeg diweddar a thraddodiadol.