Monthly Archives: Gorffennaf 2012

Blwyddyn Brysur

Fe gawson ni flwyddyn brysur iawn, ac mae’n werth cofio’r cyfan:

14 Hydref 2011:  Cyngerdd Er Hwylio’r Haul yng Nghlydach

Wythnos olaf Hydref 2011: Taith i Rovigo, Cyngerdd i
gynulleidfa o 300 yn y Rodonda, Rovigo, a dwy gyngerdd arall yn Rovigo gyda Chôr Meibion Monte Pasubio a hefyd yn Boara Pasini, a gwleddoedd ar ôl y cyngherddau.

10 Rhagfyr, 2011:   Noson o ganu Nadolig yn Nhy Tawe

14 Rhagfyr, 2011: Cyngerdd Nadolig ym Mhontlliw

(hefyd yn Rhagfyr: aeth rhai o aelodau’r côr i gynorthwyo Côr y Rhyd gyda chanu’r Meseia yn Gymraeg)

29 Chwefror, 2012, Ty Tawe:   Cawl a Chân

Mai 12, 2012: Cystadlu yn Eisteddfod yr Hendy

Mehefin 18, 2012: Cyngerdd i Gymdeithas Gymraeg Llandeiloferwallt

Gorffennaf 4, 2012: Noson o Ganu Haf, Ty Tawe

Dyna ddeg o nosweithiau perfformio, tipyn o gamp. Yn osgytal â hyn fe gawson ni ginio Nadolig ym Mhantygwydr, a barbyciw yn Hafan.

Diolch yn fawr i Helen am lywio’r cyfan yn wych ac am ei hamynedd maith, ac i John am fod mor ddibynadwy a disglair ar y piano.

Roedd tair o’r nosweithiau yn Nhy Tawe, ac mae’n dda ein bod wedi llwyddo i feithrin cynulleidfa’n lleol. Rydyn ni wedi datblygu’n rhaglen gerddorol, a Helen yn ein gwthio i gyfeiriadau newydd.

Edrychwn ymlaen at weld pawb yn ôl gyda’i gilydd ym mis Medi.  Byddwn yn cychwyn yn ôl y nos Fercher gyntaf ym mis Medi, Medi’r 5ed.  Bydd yn dda cael cefnogaeth dda eto ar gyfer rhaglen yr hydref a’r gaeaf. Bydd y daith i Lundain ddechrau Tachwedd yn uchafbwynt wrth gwrs. Bydd cyngerdd gennym i’r ceiswyr lloches yn Nhy Tawe ddiwedd Medi, a gobeithiwn drefnu blwyddyn gerddorol lawn arall.