Monthly Archives: Mehefin 2016

CYNGERDD HAF 2016

LLANDEILOFERWALLT

Nos Lun, Mehefin 20, pan gurodd Cymru Rwsia 3-0, bu’r côr yn canu i gymdeithas Gymraeg Llandeiloferwallt.  Cafwyd hwyl arbennig ar ddwy gân gan Bruckner a hefyd Yno yn Hwyrddydd Ebrill.  Cafwyd unawdau gan Heledd Evans a Helen Gibbon.  John Evans oedd yn cyfeilio.