CAWL A CHAN GWYL DEWI 2017

CAWL A CHâN DYDD GWYL DEWI

Dathlu Gwyl Dewi

Dathlu Gwyl Dewi

Roedd neuadd Ty Tawe’n llawn ar gyfer y noson Cawl a Chân flynyddol.  Roedd 6 sosbaned o gawl yn ffrwtian, a llwyth o bice a danteithion eraill i’w mwynhau.  Canodd y côr saith o eitemau, a Helen yn canu unawd a chân gyda’r parti merched. Cyfeiliodd John yn ddeheuig yn ôl ei arfer. Roedd cyfle i’r gynulleidfa ymuno mewn chwech o ganeuon.  Noson braf o ddathlu ein Cymreictod.