HWYL HAF

Dathlodd Côr Ty Tawe yr haf gyda noson o ganu, mefus a theisennau blasus ar Orffennaf 5. Bydd y côr yn ailgychwyn nos Fercher, Medi 6 am 7.  Croeso i aelodau newydd.

Triawd

enid a mari helen ac eraill JOhn linda tair IMG_3386 IMG_3387 IMG_3391