Monthly Archives: Medi 2008

Cymanfa Ganu : Caniadaeth y Cysegr

Helen Gibbon oedd arweinydd y Gymanfa Ganu a gynhaliwyd nos Sul, Medi 28, 2008, i ddathlu 150 mlwyddiant Capel Trinity, Llanelli. Cynhaliwyd y Gymanfa yng Nghapel Newydd, Llanelli. Canodd y côr ‘Hwn yw Ty Dduw’ yn ogystal ? chanu 14 o emynau gyda’r gynulleidfa. Cymerwyd rhan hefyd gan Gôr Curiad. Recordiwyd y cyfan ar gyfer rhaglen Caniadaeth y Cysegr

 

Cyfansoddiad

Cyfansoddiad Côr Tŷ Tawe

1. Enw
Côr Tŷ Tawe
2. Amcanion
  • Hyrwyddo canu corawl Cymraeg a safonau canu corawl
  • Hybu a helpu aelodau i astudio, ymarfer a pherfformio gweithiau corawl cymysg
  • Creu gweithgarwch sy?n hybu doniau amrywiol o fewn y côr
  • Creu gweithgarwch sy?n hyrwyddo Cymreictod yn Abertawe a?r ardal
  • Cefnogi gweithgarwch elusennol Continue reading