Monthly Archives: Gorffennaf 2010

Helen yn America

Aeth Helen Gibbon, arweinydd y côr, i ganu yn America ddiwedd mis Mai.? Roedd hi’n unawdydd gyda Chôr Meibion Ystradgynlais, a bu’n cynnal cyngherddau yn Scranton a Wilksbarre, ac yn cynorthwyo gyda chymanfaoedd canu, ac yn canu yn Efrog Newydd yn ‘Nhir Difancoll’.? Hi arweiniodd gyngerdd olaf y côr yn Efrog Newydd.

Priodas yn Bethel

Bu digwyddiad arbennig ddydd Sadwrn, Gorffennaf 10.? Priododd Elanna, merch Enid sy’n canu gyda’r sopranos, ym Methel Sgeti, a bu’r côr yn canu yn ystod y gwasanaeth. Daeth hyn ? gweithgareddau’r côr i ben am yr haf.

Cyngerdd Bethel Sgeti

Nos Wener, Gorffennaf 2, cynhaliodd y Cor gyngerdd i ddathlu agor Festri newydd Bethel, Sgeti. Cafwyd hwyl ar ganu’r Utgorn a Ddiogyn Bach, a hefyd Ym Mhenrhyn Gwyr, ymhlith eitemau eraill. Roedd dwy unawdydd – Abigail Sara ac Eleri Gwilym, a chafwyd datganiad ar y delyn gan Elin Samuel.