Monthly Archives: Awst 2010

CD Côr Ty Tawe

CD YN GWERTHU’N WYCH

Mae CD Côr Ty Tawe erbyn hyn wedi gwneud elw.??Cafodd y CD hwb pan ddaeth teledu Tinopolis i ffilmio’r noson lansio ym mwyty Truffles yn Heol Brynymor, Abertawe. Gwerthwyd copiau yn y gyngerdd yn Llundain cyn Nadolig 2012 ac yn Llanddarog ym mis Ebrill 2013.? Mae copiau ar gael yn awr am ?5. Cysylltwch ag aelod o’r côr.

?Ym Mhenrhyn G?yr?, cerdd ddiweddar gan Mererid Hopwood, gyda cherddoriaeth wedi?i chyfansoddi?n arbennig gan Eric Jones i Gôr Tŷ Tawe a Helen Gibbon, yw c?n deitl CD newydd Côr Tŷ Tawe. Continue reading

cynherddau haf

CYNGHERDDAU’R HAF

Bu digwyddiad arbennig ddydd Sadwrn, Gorffennaf 10.? Priododd Elanna, merch Enid sy’n canu gyda’r sopranos, ym Methel Sgeti, a bu’r côr yn canu yn ystod y gwasanaeth. Daeth hyn ? gweithgareddau’r côr i ben am yr haf.? Bydd y côr yn ailgychwyn nos Fercher, Medi 8.

Nos Wener, Gorffennaf 2, cynhaliodd?Côr gyngerdd i ddathlu agor?Festri newydd Bethel, Sgeti.? Cafwyd hwyl ar ganu’r Utgorn a Ddiogyn Bach, a hefyd Ym Mhenrhyn Gwyr, ymhlith eitemau eraill.? Roedd dwy unawdydd – Abigail Sara ac Eleri Gwilym, a chafwyd datganiad ar y delyn gan Elin Samuel.