Eisteddfod yr Hendy

Eisteddfod yr Hendy 2009

Roedd y côr yn fuddugol yn Eisteddfod yr Hendy a gynhaliwyd nos Sadwrn, Mai 9, 2009, gan dderbyn gwobr hael o ?300 a’r cwpan a gyflwynwyd i’r Eisteddfod gan yr Eglwysi Rhyddion.

Helen Gibbon Eisteddfod yr Hendy

Y beirniad oedd Alun Guy. Canmolodd y dewis o ddau ddarn uchelgeisiol, Y Aderyn o waith Brian Huges ac Ym Mhenrhyn Gwyr, geiriau Mererid Hopwood, a’r gerddoriaeth wedi ei chyfansoddi gan Eric Jones yn arbennig i Helen Gibbon, arweinydd y côr ac i Gôr Ty Tawe.

Dyma’r perfformiad cyntaf o Ym Mhenrhyn Gwyr.

Canmolodd Alun Guy sawl elfen o ganu’r côr a’r dehongliad o ddau ddarn tra gwahanol, a rhoddodd glod arbennig hefyd i John Evans y cyfeilydd.

Eisteddfod yr Hendy 2009

(Lluniau: Peggi Rodgers)