ELID YN MYND I GAERDYDD

Bydd colled fawr ar ôl Elid Morris, sydd wedi symud i Gaerdydd i ddilyn swydd a chalon. Bu Elid yn aelod o’r côr ers 20 mlynedd, a bu ganddi sawl swydd yn y côr. Bydd yr altos yn gweld ei heisiau’n fawr. Cawn ei hanes gan Emyr ac Eleri.

IMG_1516