Rhaglen y Flwyddyn

Ymarferion:

7.00 bob nos Fercher yn Nhy Tawe

Ailgychwyn nos Fercher, Medi 2, 2015

Cyngerdd nesaf:

Capel y Wern, Nos Sadwrn Medi 5, 2015

Yna Merched y Wawr, Pontarddulais, nos Wener, Medi 25.

Ymarferion: Paratoi ar gyfer cyngherddau a chystadlu

CD

Mae’r CD ar werth am £5: i gael copi holwch unrhyw swyddog.