Monthly Archives: Mehefin 2014

Llandeiloferwallt

Dr Prys Morgan yn diolch i'r côr
Dr Prys Morgan yn diolch i’r côr

Cynhaliodd y côr ei gyngerdd diwedd blwyddyn yn Llandeiloferwallt.? Mae hi wedi dod yn draddodiad ers blynyddoedd i’r côr orffen rhaglen Cymdeithas Gymraeg y pentref.? Canodd y côr naw o eitemau, a chafwyd unawdau gan Helen a’i nith Heledd. John oedd wrth y piano.? Daeth deg ar hugain i lenwi’r neuadd a chafwyd gwledd ar ddiwedd y noson.