Monthly Archives: Awst 2008

Priodas

Ddiwedd Gorffennaf dathlwyd priodas un o gyn-aelodau’r côr. Priododd Dr Llinos Roberts ag Aled Williams, cyn-faer Caerfryddin.

Aled a Llinos yng ngwesty Pant yr Athro ar ôl priodi yng Nghapel Priordy, Caerfyddin. Continue reading