Monthly Archives: Awst 2009

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Helen ein harweinydd ar ddod yn 3edd yn y gystadleuaeth Lieder (39 yn cystadlu) a hefyd yn 3ydd yn y gystadleuaeth Mezzo-soprano yn Eisteddfod Genedlaethol Meirionydd a’r cylch eleni.? Dyma’r tro cyntaf iddi gystadlu yn y gystadleuaeth hon. Cafodd ganmoliaeth uchel gan y beirniaid.