Monthly Archives: Mehefin 2012

Llwynhendy

Nos Sadwrn, Mai 12 yn Neuadd Ysgol yr Hendy bu’r côr yn cystadlu yn yr Eisteddfod Flynyddol.? Er na chipiwyd y wobr y tro hwn, cafwyd perfformiad graenus. Ym Mhenrhyn Gwyr (Eric Jones)?ac Yr Utgorn a G?n (Joseph Parry) oedd yr eitemau a ganwyd.