Monthly Archives: Mehefin 2015

Cyngerdd Llandeiloferwallt

Prys Morgan yn diolch i'r côr

Prys Morgan yn diolch i’r côr

Gorffennodd Cymdeithas Gymraeg Llandeiloferwallt eu tymor yn y dull arferol erbyn hyn, gyda pherfformiad gan y côr, nos Lun Mehefin 15, 2015.? Roedd yn noson braf, ac roedd eitemau gan grwp ensemble offerynnol Ysgol Gwyr a dwy o ddisgyblion Ysgol Brynymôr yn wych. Canodd Côr Ty Tawe nifer o ganeuon newydd iddo, gan gynnwys Yr Oenig gan John Taverner, a thair c?n werin Hwngaraidd gan M?ty?s Seiber.