Monthly Archives: Tachwedd 2011

Llandeiloferwallt

Cafwyd cyngerdd llwyddiannus iawn yn Llandeiloferwallt, nos Lun Mehefin 20, 2010.? Cafwyd eitemau gan y côr ar thema cyfansoddwyr Cymru, o waith Joseph Parry, Eric Jones, Islwyn Ffowc Elis ac eraill. Canodd Eleri Gwilym bedair c?n a chafwyd eitemau gan Helen Gibbon, arweinydd y côr.

Priodas

Cafwyd diwrnod priodas braf iawn yng Nghas-blaidd, ddydd Sadwrn, Gorffennaf 23, pan brodiodd Gareth a Delyth, dau o aelodau’r côr.