Monthly Archives: Mehefin 2016

CYNGERDD HAF 2016

LLANDEILOFERWALLT

Nos Lun, Mehefin 20, pan gurodd Cymru Rwsia 3-0, bu’r côr yn canu i gymdeithas Gymraeg Llandeiloferwallt.? Cafwyd hwyl arbennig ar ddwy g?n gan Bruckner a hefyd Yno yn Hwyrddydd Ebrill.? Cafwyd unawdau gan Heledd Evans a Helen Gibbon.? John Evans oedd yn cyfeilio.