Monthly Archives: Mehefin 2010

Cyngerdd Llandeiloferwallt

Cynhaliwyd cyngerdd llwyddiannus?yn Llandeiloferwallt, nos Lun, Mehefin 21, 2010.? Cymdeithas Gymraeg yr ardal oedd yn cynnal y noson, a hwn oedd y trydydd tro i?r Côr gael gwahoddiad i ganu yno. Cafwyd eitemau gan Helen, Heledd a Lowri ac adroddiad gan Catrin. Yr uchafbwynt oedd Yr Utgorn, gan Joseph Parry.