Pwy yw Pwy

Cadeirydd: Heini Gruffudd

Ysgrifennydd: Helen Evans

Trysorydd: Bill Gannon

Is-drysorydd: Catrin Alun

Is-gadeirydd: Sali Wyn