Pwy yw Pwy

Arweinydd: Helen Gibbon 01267 290518

Cyfeilydd: John Evans

Cadeirydd: Sali Wyn Islwyn

Ysgrifennydd: Jenni Bickerstaff

Trysorydd: Bill Gannon

Is-drysorydd: Catrin Alun

Gwefan: Heini Gruffudd