Monthly Archives: Gorffennaf 2014

Mefus a Mwy

Mefus a Mwy

Noson Mefus a Mwy
Noson Mefus a Mwy
Helen yn arwain y côr
Helen yn arwain y côr

Cafwyd noson braf iawn i orffen y flwyddyn. Canodd y côr naw o ganeuon, a chafwyd dau unawd gan Helen a John yn cyfeilio’n ddeheuig yn ol ei arfer.? Bydd y côr yn ailgychwyn nos Fercher gyntaf mis Medi. Bydd cyngerdd gynta’r tymor newydd yng nghapel Bethel, nos Wener, Medi 26, a bydd y côr yn mynd ar daith i Lerpwl ddiwedd mis Hydref ac yn canu yno nos Sadwrn, Hydref 25.