Ymarferion

Mae’r côr yn cwrdd bob nos Fercher yn ystod y tymhorau ysgol

yn Nhy Tawe, 9 Christina St., Abertawe

7.00 – 9