Monthly Archives: Hydref 2009

Recordio CD

Daeth y sesiynau recordio? CD yng Nghapel y Babell, Caerfyrddin, i ben.

Recordiwyd deg o ganeuon, gyda Sion Goronwy a Helen Gibbon yn canu Benedictus, Rhisiart Arwel.? Recordiodd Helen Sion hefyd ganeuon ar gyfer y CD.

Cyngerdd Capel Awst

Cynhaliwyd cyngerdd llwyddiannus yng Nghapel Awst, Caerfyrddin, nos Iau Hydref 8, 2009. Daeth cynulliad da ynghyd, a chanodd y côr lawer o’r caneuon a fydd ar y CD newydd. Yn eu plith roedd Ym Mhenrhyn Gwyr, geiriau Mererid Hopwood, cerddoriaeth Eric Jones, a gyfansoddwyd yn benodol i’r côr. Continue reading