Monthly Archives: Hydref 2014

Cyngerdd Lerpwl

Croeso mawr yn Lerpwl

Ymarfer yn y bwyty nos Wener

Ymarfer yn y bwyty nos Wener

John wrth y piano

John wrth y piano

Cafodd y côr groeso mawr gan gynulleidfa Gymraeg Bethel, Lerpwl, nos Sadwrn, Hydref 25, 2014. Y Parch D. Ben Rees lywiodd y noson o ganu, gyda Helen Gibbon, Heledd Evans, a Sion Goronwy’n unwawdwyr, a John Evans wrth y piano. Canodd y côr ddeuddeg o ganeuon, gan gynnwys Cytgan y Caethweision o waith Verdi a Ddoe mor Bell, addasiad Ryan Davies o g?n y Beatles. Gorffennwyd gyda datganiad o Tangnefeddwyr, Waldo Williams, a cherddoriaeth Eric Jones.

Ymarfer cyn y gyngerdd

Ymarfer cyn y gyngerdd

Un o ganeuon?Heledd oedd?Gwynfyd gan Crwys, cerddoriaeth Meirion Williams a chanodd Helen Ynys y Plant, geiriau Elfed a cherddoriaeth E T Davies. Ymysg eraill canodd Sion Goronwy aria enwog y Tywysog Gremin? o opera Tsiacoffsgi, Ewgen Onegin.

Heledd Evans

Heledd Evans

Sion Goronwy

Sion Goronwy

Dyma un o gyngherddau mwyaf cofiadwy’r côr.

Y Parch D Ben Rees a David Williams yn trafod adeg David a Greta yn Lerpwl

Y Parch D Ben Rees a David Williams yn trafod adeg David a Greta yn Lerpwl

Helen yn hapus

Helen yn hapus