Rhaglen y Flwyddyn

COR YN AILGYCHWYN

Mae’r côr wedi bod ailgychwyn yn 2022 ers cyfyngiadau Covid.

Mae’r côr ar hyn o bryd yn cynnal noson o adloniant bob tymor yn Nhy Tawe, ac yn cymryd rhan hefyd mewn digwyddiadau achlysurol.

Ymarferion:

7.00 bob nos Fercher yn Nhy Tawe

CD

Mae’r CD ar werth am £5: i gael copi holwch unrhyw swyddog.