Rhaglen y Flwyddyn

COR YN AILGYCHWYN

Mae’r côr yn ailgychwyn nos Fercher, Medi 6 am 7 o’r gloch.

Rhaglen y tymor:

Medi 24: Cymanfa Ganu, Capel y Wern, Ystalyfera am 6

Hydref 11: Cyngerdd Dathlu Ty Tawe yn 30, Ty Tawe am 7

Tachwedd 19: Ysbyty Castell-nedd am 2

Rhagfyr 15: Cinio Nadolig ym Mwyty’r Twr, y Marina, 7.30

Ymarferion:

7.00 bob nos Fercher yn Nhy Tawe

CD

Mae’r CD ar werth am £5: i gael copi holwch unrhyw swyddog.