Rhaglen y Flwyddyn

COR YN AILGYCHWYN

Mae’r côr yn ailgychwyn nos Fercher, 10 Ionawr6 am 7 o’r gloch.

Rhaglen y tymor:

Bydd y côr yn canu mewn dau wasanaeth plygain, ac yn partoi ar gyfer cyngherddau.

 

Ymarferion:

7.00 bob nos Fercher yn Nhy Tawe

CD

Mae’r CD ar werth am £5: i gael copi holwch unrhyw swyddog.