Monthly Archives: Mawrth 2012

Cawl a Ch?n 2012

Noson Wyl Ddewi
?

Roedd neuadd Ty Tawe’n llawn ar gyfer noson o Gawl a Ch?n yn Nhy Tawe, nos Fercher,? Chwefror 29 am 7.00. Ar ôl gwledd o fwyd, canodd y côr yn wych iawn. Cafwyd datganiad o Marged fach fy nghariad gan Guto ap Gwent, ac adroddiadau gan Nia Woods a Catrin Alun a chanodd Helen Gibbon ‘Gymru Fach’ yn wefreiddiol. Gorffennwyd y noson gyda chanu hwyliog dan arweiniad Helen Evans.