Monthly Archives: Tachwedd 2008

Cyngerdd Llangennech

Ymunodd Cor Ty Tawe a Chor y Rhyd i ganu Requiem Faure yn Llangennech, nos Sadwrn, Tachwedd 8, 2008. Yr organydd oedd Alan Fewster, a Cherddorfa Siambr Cymru oedd y gerddorfa. Cafwyd eitemau pellach ganddyn nhw, gan gynnwys Symffoni rhif un gan William Boyce a Concerto Grosso Op.6 rhif 12 gan Handel. Continue reading