Monthly Archives: Medi 2014

Cyngerdd Sgeti, Medi 16, 2014

Cyngerdd Sgeti

triawd teuluol

triawd teuluol: Helen, John ei chefnder, a Heledd ei nith

Cynhaliwyd cyngerdd lwyddiannus gan y côr ym Methel Sgeti, 26 Medi 2014, i gefnogi ymgyrch y capel i godi arian i Ap?l Haiti yr Annibynwyr.? Canodd y côr wyth o eitemau, a chafwyd unawdau gan Helen a Heledd Evans, ei nith. Canodd Helen Evans a Bill Gannon rannau arweiniol yn rhai o’r caneuon.

Helen a'r côr

Helen a’r côr

Catrin, Jenny a catrin yn gwledda

Catrin, Jenny a Catrin yn gwledda

yn gwybod y geiriau

yn gwybod y geiriau: Guto, David a Geraint