Monthly Archives: Rhagfyr 2009

CD Ym Mhenrhyn Gwyr

CERDD MERERID HOPWOOD YN GAN DEITL I CD COR TY TAWE

‘Ym Mhenrhyn Gŵyr’, cerdd ddiweddar gan Mererid Hopwood, gyda cherddoriaeth wedi’i chyfansoddi’n arbennig gan Eric Jones i Gôr Tŷ Tawe a Helen Gibbon, yw cân deitl CD newydd Côr Tŷ Tawe.

Mae’r CD yn cynnwys caneuon amrywiol gan y côr, ac unawdau a deuawdau gan Helen Gibbon, yr arweinydd, a Sion Goronwy, y canwr bas o’r Bala.

Continue reading