Monthly Archives: Mehefin 2012

Llwynhendy

Nos Sadwrn, Mai 12 yn Neuadd Ysgol yr Hendy bu’r côr yn cystadlu yn yr Eisteddfod Flynyddol.  Er na chipiwyd y wobr y tro hwn, cafwyd perfformiad graenus. Ym Mhenrhyn Gwyr (Eric Jones) ac Yr Utgorn a Gân (Joseph Parry) oedd yr eitemau a ganwyd.