Category Archives: Trefniadau

Cyfansoddiad

Cyfansoddiad Côr Tŷ Tawe

1. Enw
Côr Tŷ Tawe
2. Amcanion
  • Hyrwyddo canu corawl Cymraeg a safonau canu corawl
  • Hybu a helpu aelodau i astudio, ymarfer a pherfformio gweithiau corawl cymysg
  • Creu gweithgarwch sy?n hybu doniau amrywiol o fewn y côr
  • Creu gweithgarwch sy?n hyrwyddo Cymreictod yn Abertawe a?r ardal
  • Cefnogi gweithgarwch elusennol Continue reading