Monthly Archives: Chwefror 2011

Cawl a Chân

Cawl a Chân

Dathlodd y côr Gwyl Ddewi gyda noson Cawl a Chân.  Canodd y côr 9 o ganeuon a chafwydd datganiad gwych gan Helen, yn ôl ei harfer. Mwynhaodd y gynulleidfa niferus gawl, bara brith, caws a phice ar y mân . Cynhaliwyd y noson nos Sul, Chwefror 27 yn Nhy Tawe.