Cawl a Ch

Cawl a Ch?n

Dathlodd y côr?Gwyl Ddewi gyda noson Cawl a Ch?n.? Canodd y côr 9 o ganeuon a chafwydd datganiad gwych gan Helen, yn ôl ei harfer. Mwynhaodd y gynulleidfa niferus gawl, bara brith, caws a phice ar y m?n?. Cynhaliwyd y noson nos Sul, Chwefror 27 yn Nhy Tawe.

?