Barbyciw côr

Barbyciw Haf

Er na lwyddodd y côr i ymarfer oherwydd y pandemig, daeth aelodau’r côr at ei gilydd ym mis Awst i fwynhau barbyciw yn Hafan, Ffynhonne.  Gwyn oedd y cogydd, a daeth aelodau â danteithion blasus i’w mwynhau ar noson braf o haf.

Barbyciw y côr
Barbyciw y côr