Canu Plygain

Bu grwp o’r côr yn canu carolau plygain yng ngwasanaeth carolau Capel Gomer, a gynhaliwyd cyn y Nadolig yng nghapel Mount Pleasant, Ffordd y Brenin, Abertawe. Dafydd Mills, o’r Fenter Iaith, hyfforddodd y côr.

Y côr yn canu carolau plygain
Côr Ty Tawe yn canu yn Mount Pleasant