Cawl a Ch

CAWL A CHAN YN NHY TAWE

Y côr yn Nhy Tawe

Cynhaliwyd noson lwyddiannus iawn i?ddathlu Gwyl Ddewi?Sul, Chwefror 28.? Daeth llond neuadd i fwynhau cawl blasus a baratowyd gan aelodau’r côr ac i glywed y côr yn canu nifer o ganeuon o’i rhaglen newydd

?