CYNGERDD Y WERN

Cafodd y côr noson i’w chofio yng Nghapel y Wern, Ystalyfera, nos Sadwrn, Medi 5 am 7.? Roedd y rhaglen helaeth yn cynnwys darnau gan Eric Jones, Islwyn Ffowc Ellis, Robat Arwyn, Derec Williams, Karl Jenkns a Verdi.? Cafwyd eitemau grymus gan Heledd Evans a Dafydd Evans. Helen oedd yn arwain a John wrth y piano.

Y côr yn ymarfer

Y côr yn ymarfer

Helen yn hapus

Helen yn hapus

Bill yn paratoi

Bill yn paratoi

Trafodaeth

Trafodaeth

Gwenda Thomas y siaradwr gwadd

Gwenda Thomas y siaradwr gwadd

Ddiogyn bach

Ddiogyn bach

Dafydd a Heledd

Dafydd a Heledd