Er Hwylio’r Haul yng Nghlydach

Er hwylio’r Haul yn llwyddiant

Cafwyd noson wych iawn yng Nghapel y Nant, Clydach, nos Wener Hydref 14.? Am yr ail dro, cyflwynodd y côr y gadwyn o ganeuon ar Llywelyn, Er Hwylio’r Haul, gan Robat Arwyn. Cafwyd etiemau eraill gan y côr, gan gynnwys Yr Utgorn a G?n. Yr unawdwyr oedd Eirian Davies ac Eirlys Myfanwy Davies.
Cyfeiliwyd gan John Evans (piano) a Conway Morgan (synth) a Helen Gibbon oedd yn arwain.? Yr adroddwraig oedd Catrin Rowlands.