Fuoch chi’n aelod o’r côr?

Mae’r côr am drefnu aduniad o aelodau presennol a blaenorol yn 2011, um mlynedd ar hugain ar ôl ei sefydlu.

Mae aelodaeth y côr wedi newid llawer iawn ers ei sefydlu, a byddai’n ddiddorol clywed gan gyn-aelodau sydd bellach yn canu gyda chorau eraill (neu beidio!).

Cysylltwch ? ni (gweler y cyfeiriadau ebost) i ddweud eich hanes – ac anfonwch lun os oes un yn handi!

Byddwn ni’n trefnu aduniad wrth ddathlu ugain mlynedd ers sefydlu’r côr!

Beth amdani?

Cadeirydd: Linda Williams: linda.williams123@btinternet.com

Ysgrifennydd: Marian Dafis:? clecs49@yahoo.co.uk

Trysorydd: Catrin Alun: catrinalun@btinternet.com

Is-gadeirydd Heini Gruffudd: ebost heini@gruffudd.org

Arweinydd: Helen Gibbon: helen@gibbon29@fsnet.co.uk