Trefnu Cyngerdd?

Ydych chi’n trefnu cyngerdd?? Ydych chi am ofyn i’r côr ganu?? Mae’n digon hawdd cysylltu ? ni.

Os ydych chi’n trefnu cyngerdd, ac am i’r gôr berfformio, mae croeso i chi gysylltu. Mae ein telerau’n rhesymol dros ben.

Fel arfer rydyn ni’n gallu cynnig cyngerdd gydag unawdydd. Am gost ychwanegol gallwn gynnig unawdwyr ac offerynwyr.

Gorau oll po fwyaf o rybudd a rowch chi – mae ein calendr yn llenwi.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych. Rhowch eich enw a’ch manylion cyswllt a manylion y gyngerdd isod.

Ebostiwch un o’r canlynol:

Cadeirydd: Linda Williams: linda.williams123@btinternet.com

Ysgrifennydd: Marian Dafis: clecs49@yahoo.co.uk

Trysorydd: Catrin Alun: catrinalun@btinternet.com

Is-Gadeirydd: Heini Gruffudd: ebost heini@gruffudd.org

Arweinydd: Helen Gibbon: helen@gibbon29@fsnet.co.uk