Swyddogion

Caiff swyddogion y côr eu hethol yn flynyddol.? Dyma swyddogion eleni, yn dilyn cyfarfod blynyddol Ionawr 27, 2016:

Cadeirydd: Sali Wyn

Ysgrifennydd: Jenni Bickerstaff

Ysgrifennydd cynorthwyol: Helen Evans

Trysorydd: Bill Gannon

Trysorydd cynorthwyol: Catrin Alun

Is-Gadeirydd: David Williams

Llyfrgellydd: Bill Gannon

Marchnata a’r wasg: Heini Gruffudd

Arweinydd: Helen Gibbon: helengibbon1@btinternet.com

Cyfeilydd: John Evans

Pwyllgor: yr holl gôr