Priodas

Cafwyd diwrnod priodas braf iawn yng Nghas-blaidd, ddydd Sadwrn, Gorffennaf 23, pan brodiodd Gareth a Delyth, dau o aelodau’r côr.