Llandeiloferwallt

Cafwyd cyngerdd llwyddiannus iawn yn Llandeiloferwallt, nos Lun Mehefin 20, 2010.? Cafwyd eitemau gan y côr ar thema cyfansoddwyr Cymru, o waith Joseph Parry, Eric Jones, Islwyn Ffowc Elis ac eraill. Canodd Eleri Gwilym bedair c?n a chafwyd eitemau gan Helen Gibbon, arweinydd y côr.