Cymanfa Ganu : Caniadaeth y Cysegr

Helen Gibbon oedd arweinydd y Gymanfa Ganu a gynhaliwyd nos Sul, Medi 28, 2008, i ddathlu 150 mlwyddiant Capel Trinity, Llanelli. Cynhaliwyd y Gymanfa yng Nghapel Newydd, Llanelli. Canodd y côr ‘Hwn yw Ty Dduw’ yn ogystal ? chanu 14 o emynau gyda’r gynulleidfa. Cymerwyd rhan hefyd gan Gôr Curiad. Recordiwyd y cyfan ar gyfer rhaglen Caniadaeth y Cysegr