Cyn y Nadolig

Ty Tawe

Cafwyd?noson o hwyl y Nadolig yn Nhy Tawe, Nos Sadwrn, Rhagfyr 10? gan gynnwys gwin y gaeaf a danteithion.

Pontlliw

Roedd y noson o adloniant ym Mhontlliw cyn y Nadolig yn llwyddiant mawr. Cafwyd eitemau gan Helen Gibbon a’r côr, a nifer o adroddiadau.

Meseia

Aeth saith o aelodau’r côr i helpu Côr y Rhyd i ganu’r Meseia yn Gymraeg cyn y Nadolig.? Eglwys San Pedr oedd y lleoliad. Roedd y perfformiad, yn ôl pob sôn, yn llwyddiant mawr.