Cyngerdd Bethel Sgeti

Nos Wener, Gorffennaf 2, cynhaliodd y Cor gyngerdd i ddathlu agor Festri newydd Bethel, Sgeti. Cafwyd hwyl ar ganu’r Utgorn a Ddiogyn Bach, a hefyd Ym Mhenrhyn Gwyr, ymhlith eitemau eraill. Roedd dwy unawdydd – Abigail Sara ac Eleri Gwilym, a chafwyd datganiad ar y delyn gan Elin Samuel.