Priodas yn Bethel

Bu digwyddiad arbennig ddydd Sadwrn, Gorffennaf 10.? Priododd Elanna, merch Enid sy’n canu gyda’r sopranos, ym Methel Sgeti, a bu’r côr yn canu yn ystod y gwasanaeth. Daeth hyn ? gweithgareddau’r côr i ben am yr haf.